• द. नं:३५२/०५५/०५६
  • पान. नं : ३०३२११५०५
  • +०४८-५४०३८० , +०४८-५४०६८०

Events

Probation Brand

2019-12-19

Manthali

दोश्रो पटक पनि सपना साकार भएको अवस्था

२०५५ सालमा २५ जना महिलाद्धारा साविक मन्थली गा.वि.स. ७ र ८ वडालाई कार्यक्षेत्र बनाई स्थापना भएको यस सहकारीमा हाल मन्थली न.पा. १, , , , ८ रामेछाप न.पा.८ ९ खाडादेबी गा.पा.को ४ र ५ र लिख'तामाकोसी गा.पा.को ५ र ७ लाई कार्यक्षेत्र बनाई ६००० भन्दा बढी सदस्य र ४० करोडको पूँजी भएको रामेछाप जिल्लाको उत्कृष्ट संस्थाको रुपमा रहेको प्रमाणिात भएको छ । नेफस्कुन्को ३२ औ स्थापनाको अबसरमा नेफ्स्कुनद्धारा प्रदेश नं. ३ को उत्कृष्ट संस्थाको रुपमा घोषणा भएको साथै नेफ्स्कुनद्धारा विकाश गरिएको नेपाल स्तरको गुणस्तर मापदण्ड प्रोबेशन ब्रान्ड यस नवजागरण सोकोस मन्थली रामेछापले प्रोवेशन ब्राण्ड प्राप्त गर्न सफल भएको छ । यसले रामेछाप जिल्लाको उत्कृष्ट सहकारीको रुपमा स्थापित भएको प्रमाणित गर्दछ । नेफ्स्कुनद्धारा विकाश गरिएको राष्ट्रिय स्तरको प्रोबेशन कार्यक्रमको हाल नेपालमा २०० वटा भन्दा बढी सहकारी संस्था सहभागि रहेको छ । १० वटा सहकारी सहभागि भएको यस गौरीशंकर क्लष्टरबाट आ.व. २०७७।०७८ मा ४ वटा सहकारीद्धारा फाइनल अडिट गरेकोमा यस नवजागरण सोकोस मन्थली प्रोवेशन ब्राण्ड प्राप्त गर्न सफल भएको छ । यसले रामेछाप जिल्लाको उत्कृष्ट सहकारीको रुपमा स्थापित भएको प्रमाणित गर्दछ । यस कार्यक्रममा सहयोग पु¥याउनुहुने सञ्चालक समिति, सल्लाहकार समिति, उपसमिति, कर्मचारी, नेफ्स्कुन परिवार प्रति हार्दिक कृत्यज्ञता आभार गर्दछौँ ।

Recent Event

LOrem Ipsum

2018-07-19